PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH XUYÊN
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Dương Thị Liên25-36ThA+
2Nguyễn Thị Thủy25-36ThB+
3Phạm Thị Khuyên25-36ThC+
4Đoàn Thị Yến25-36ThD+
5Nguyễn Thị Hồng Bích3-4TA+
6Đặng Thị Hảo3-4TB+
7Nguyễn Thị Thúy Nga3-4TC+
8Trần Thị Lương3-4TD+
9Nguyễn Thị Mai3-4TE+
10Nguyễn Thị Hương3-4TG+
11Đoàn Thị Lý3-4TH+
12Hoàng Thị Hằng4-5TA+
13Lê Thị Mẫn4-5TB+
14Phạm Thị Nguyên4-5TC+
15Vũ Thị Tuyến4-5TD+
16Đỗ Thị Thoan4-5TE+
17Lê Thị Xiêm4-5TG+
18Lê Thị Tâm4-5TH+
19Nguyễn Thị Trang4-5TK+
20Bùi Thị Hường5-6TA+
21Bùi Thị Hường5-6TA+
22Vũ Thị Toan5-6TB+
23Vũ Thị Hóa5-6TC+
24Phạm Thanh Tâm5-6TD+
25Nguyễn Thị Thanh Lên5-6TE+
26Bùi Thị Lan5-6TG+
27Lê Thị Ngà5-6TH+