PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Huong dan thu chi tai chinh 12/03/2016 [HyperLink19]
2 Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (dành cho bậc Mầm non) 16/02/2016 [HyperLink19]
3 Modun Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong các trường Mầm non 16/02/2016 [HyperLink19]
4 Modun Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non 16/02/2016 [HyperLink19]
5 Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông 16/02/2016 [HyperLink19]
6 Các góc chơi qui định trong chương trình giáo dục bậc học Mầm non của Hàn quốc. 16/02/2016 [HyperLink19]
7 Chương trình công tác tháng 2 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 16/02/2016 [HyperLink19]
8 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi bậc học mầm non tỉnh Hải Dương năm học 2015- 2016 16/02/2016 [HyperLink19]
9 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ NV quy định về danh mục khung VTVL CSGD MN 16/02/2016 [HyperLink19]
10 Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp GV mầm non 16/02/2016 [HyperLink19]
11 Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức số người làm việc trong CSGDMN công lập 16/02/2016 [HyperLink19]
12 Chương trình công tác tháng 2 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 16/02/2016 [HyperLink19]
13 Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bậc học Mầm non 16/02/2016 [HyperLink19]
14 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi bậc học mầm non tỉnh Hải Dương năm học 2015- 2016 16/02/2016 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc thành lập ban tổ chức hội thi "Giáo viên dạy giỏi" bậc mầm non tỉnh Hải Dương năm học 2015- 2016 16/02/2016 [HyperLink19]
16 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ NV quy định về danh mục khung VTVL CSGD MN 16/02/2016 [HyperLink19]
17 Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp GV mầm non 16/02/2016 [HyperLink19]
18 Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức số người làm việc trong CSGDMN công lập 16/02/2016 [HyperLink19]