PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH XUYÊN
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
  • Lễ tổng kết năm học và ra trường cho các bé 5 tuổi
  • Hoạt động thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ của các bé 5 tuổi
  • Hoạt động ngoại khóa của các bé
  • 1 2 3